Co oferujemy

 
Kandydatom do pracy na stanowisku doradcy/agenta oferujemy:

Szkolenia wstępne – które pozwolą Ci poznać specyfikę pracy i wykorzystywane narzędzia, a osobom, które dopiero rozpoczynają karierę na rynku nieruchomości umożliwią zapoznanie się z pojęciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami.

Szkolenia podnoszące kwalifikacje – prowadzone przez osoby wywodzące się z kadry menadżerskiej, jak i trenerów zewnętrznych. Celem szkoleń jest uzupełnienie/podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych i umiejętności handlowych.

Niezbędne narzędzia pracy – laptop, telefon komórkowy i aparat fotograficzny – dzięki temu rozpoczynający u nas pracę agenci nie są narażeni na dodatkowe koszty.

Autorski system CRM – platforma do obsługi ofert/klientów to podstawa w pracy doradcy. Dzięki niej doradca ma pełną kontrolę nad prowadzonymi zleceniami i możliwość koordynacji współpracy z innymi działami w ramach firmy.

Nowoczesne narzędzia marketingowe – w naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne sposoby promowania ofert. Ich wybór pozostawiamy samym doradcom.

Opiekę do doświadczonych pośredników - którzy przekazują nowym adeptom pośrednictwa cały warsztat pracy.

Możliwość zarobienia naprawdę dobrych pieniędzy – efekty finansowe są wprost proporcjonalne do wysiłku włożonego w zdobycie odpowiedniej wiedzy i zaangażowania w pracę.

Możliwości rozwoju i awansu – Twoje zaangażowanie i dobre wyniki na pewno zostaną dostrzeżone, większość naszej kadry menadżerskiej wywodzi się z dawnych agentów nieruchomości.

Świetną atmosferę pracy – panują u nas zdrowe relacje, dbamy o to, by każdy dobrze czuł się w naszej firmie.